Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
furthermore
furthermore
[,fə:ðə'mɔ:]
phó từ
hơn nữa, vả lạingoài ra

/'fə:ðə'mɔ:/

phó từ
hơn nữa, vả lại

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.