Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
moreover
moreover
[mɔ:'rouvə]
phó từ
hơn nữa, ngoài ra, vả lại, vả chăng


/mɔ:'rouvə/

phó từ
hơn nữa, ngoài ra, vả lại, vả chăng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.