Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cosmonaut
cosmonaut
['kɔzmənɔ:t]
danh từ
nhà du hành vũ trụ
hero cosmonaut
anh hùng du hành vũ trụ


/'kɔzmənɔ:t/

danh từ
nhà du hành vũ trụ
hero cosmonaut anh hùng du hành vũ trụ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cosmonaut"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.