Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
trạng ngữ because, for, as; for the sake of

[vì]
by; due to...; because of...; out of...; for; as; since; because
Chết vì bị lạc đạn
To be killed by a stray bullet/by a random shot
Chỉ vì thương hại mà tôi giúp nó
I helped him out of sheer pity
Họ đến muộn vì thời tiết xấu
They arrived late because of bad weather; Due to bad weather, they arrived late
Tôi đến đây vì anh mà thôi
I only come here for your sake
Vì tiền, nó sẵn sàng làm mọi việc
He'd do anything for moneyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.