Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsportsmanlike
unsportsmanlike
[,ʌn'spɔ:tsmənlaik]
tính từ
không có tinh thần thể thao
không thẳng thắn, không trung thực
không đàng hoàng; không quang minh chính đại
không xứng đáng với một nhà thể thao, không hợp với nhà thể thao


/' n'sp :tsm nlaik/

tính từ
không xứng đáng với một nhà thể thao, không hợp với một nhà thể thao
không đúng là một người thẳng thắn, không đúng là một người trung thực

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.