Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsporting
unsporting
[(')ʌn'spɔ:tiη]
xem unsportsmanlikexem unsportsmanlike


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.