Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unrebuked
unrebuked
[,ʌnri'bju:kt]
tính từ
không bị khiển trách, không bị quở trách


/' nri'bju:kt/

tính từ
không bị khiển trách, không bị quở trách

Related search result for "unrebuked"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.