Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unhurt
unhurt
[ʌn'hə:t]
tính từ
không bị thương, không bị đau; vô sự


/'ʌn'hə:t/

tính từ
không bị thương, không bị đau; vô sự

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unhurt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.