Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unestimated
unestimated
[ʌn'estimeitid]
tính từ
không được đánh giá; không được ước lượng
không được ước đoán


/'ʌn'estimeitid/

tính từ
không được đánh giá; không ước lượng

Related search result for "unestimated"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.