Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unconquered
unconquered
[,ʌn'kɔηkəd]
tính từ
không bị xâm chiếm; không bị đánh bại
không bị chinh phục, không bị chế ngự


/'ʌn'kɔɳkəd/

tính từ
không bị xâm chiếm; không bị đánh bại
không bị chinh phục, không bị chế ngự

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unconquered"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.