Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
toasting
toasting
['toustiη]
danh từ
sự nướng
sự sưởi ấm
sự chuốc rượu mừng, sự nâng cốc chúc mừng


/'toustiɳ/

danh từ
sự nướng
sự sưởi ấm
sự chuốc rượu mừng, sự nâng cốc chúc mừng

Related search result for "toasting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.