Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
titleless
titleless
['taitllis]
tính từ
không có tên; không có nhan đề
không có tước vị, không có danh hiệu


/'taitllis/

tính từ
không có tên; không có nhan đề
không có tước vị, không có chức tước

Related search result for "titleless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.