Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
succedaneum
succedaneum
[,sʌksi'deniəm]
danh từ, số nhiều succedanea
người (vật) thay thế
thuốc thay thế


/,sʌksi'denjəm/

danh từ, số nhiều succedanea
vật (thay) thế
(từ hiếm,nghĩa hiếm) người (thay) thế

Related search result for "succedaneum"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.