Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
starry-eyed
starry-eyed
['stɑ:ri'aid]
tính từ
(thông tục) lãng mạn, không thực thế, mơ mộng hão huyền


/'stɑ:ri'aid/

tính từ
(thực vật học) không thực thế, mơ mộng hão huyền

Related search result for "starry-eyed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.