Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
squaw-man
squaw-man
['skwɔ:mæn]
danh từ
người da trắng lấy vợ da đỏ


/'skwɔ:mæn/

danh từ
người da trắng lấy vợ da đỏ

Related search result for "squaw-man"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.