Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sponge-bath
sponge-bath
['spʌndʒ'bɑ:θ]
danh từ
sự lau người bằng bọt biển
chậu thau to để lau người


/'spʌndʤbɑ:θ/

danh từ
sự lau người bằng bọt biển
chậu thau to để lau người

Related search result for "sponge-bath"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.