Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
souvenir

souvenir
[,su:və'niə]
danh từ
vật lấy, mua hoặc nhận như quà tặng và giữ để nhắc ta nhớ tới một người, địa điểm hoặc sự kiện; vật kỷ niệm, đồ lưu niệm
a souvenir of my holiday
vật kỷ niệm về ngày nghỉ của tôi
a souvenir shop for tourists
cửa hàng bán đồ lưu niệm cho du khách


/'su:vəniə/

danh từ
vật kỷ niệm

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.