Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slumberer
slumberer
['slʌmbərə]
danh từ
người đang ngủ


/'slʌmbərə/

danh từ
người hay ngủ

Related search result for "slumberer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.