Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sleeping

danh từ
sự ngừng lại giữa chừng
the sleeping of the business tình trạng công việc ngừng lại giữa chừngsleeping
['sli:piη]
danh từ
sự ngừng lại giữa chừng
the sleeping of the business
tình trạng công việc ngừng lại giữa chừng


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sleep"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.