Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
catch some z's
catch+some+z's

[catch some z's]
saying && slang
sleep, get some rest, crash
Do you mind if I catch some z's on your couch? I'm sleepy.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.