Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
setting-board
setting-board
['setiη'bɔ:d]
danh từ
bảng (để) gắn mẫu (các loại) sâu bọ


/'setiɳbɔ:d/

danh từ
bảng (để) gắn mẫu (các loại) sâu bọ

Related search result for "setting-board"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.