Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
septation
septation
[sep'tei∫n]
danh từ
sự chia thành ngăn


/sep'teiʃn/

danh từ
sự chia thành ngăn

Related search result for "septation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.