Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sea monster
sea+monster
['si:'mɔnstə]
danh từ
loài thuỷ quái


/'si:'mɔnstə/

danh từ
loài thuỷ quái

Related search result for "sea monster"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.