Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scabietic
scabietic
[,skeibi'etik]
tính từ
(thuộc) bệnh ghẻ
bị ghẻ, có ghẻ


/,skeibi'etik/

tính từ
(thuộc) bệnh ghẻ
bị ghẻ

Related search result for "scabietic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.