Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sand-blast
sand-blast
['sænd'blɑ:st]
danh từ
luồng cát phun (để rửa sạch mặt đá, kim loại, để làm ráp mặt kính...)
máy phun luồng cát
sức huỷ diệt dữ dội
ngoại động từ
phun luồng cát (để rửa sạch mặt đá, kim loại..., để làm ráp mặt kính)


/'sændblɑ:st/

danh từ
luồng cát phun (để rửa sạch mặt đá, kim loại, để làm ráp mặt kính...)
máy phun luồng cát
sức huỷ diệt dữ dội

ngoại động từ
phun luồng cát (để rửa sạch mặt đá, kim loại..., để làm ráp mặt kính)

Related search result for "sand-blast"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.