Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
puberty

puberty
['pju:bəti]
danh từ
tuổi dậy thì
to reach the age of puberty
đến tuổi dậy thì


/'pju:bəti/

danh từ
tuổi dậy thì
age of puberty tuổi dậy thì

Related search result for "puberty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.