Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pruinose
pruinose
['pruinous]
tính từ
(thực vật học) có phủ phấn trắng


/pruinose/

tính từ
(thực vật học) có phủ phấn trắng

Related search result for "pruinose"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.