Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prismy
prismy
['prizmi]
tính từ
có lăng trụ; có lăng kính


/prismy/

tính từ
có lăng trụ
có lăng kính

Related search result for "prismy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.