Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
previsional
previsional
[pri:'vi∫nl]
tính từ
thấy trước, đoán trước


/pri:'viʤənl/

tính từ
thấy trước, đoán trước

Related search result for "previsional"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.