Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
premonitory
premonitory
[pri'mɔnitəri]
tính từ
báo trước, đưa ra lời báo trước


/pri'mɔnitəri/

tính từ
báo trước

Related search result for "premonitory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.