Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
power-lathe
power-lathe
['pauəleið]
danh từ
máy tiện


/'pauəleið/

danh từ
máy tiện

Related search result for "power-lathe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.