Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
objurgate
objurgate
['ɔbdʒə:geit]
ngoại động từ
trách móc, quở trách, mắng nhiếc


/'ɔbdʤə:geit/

ngoại động từ
trách móc, quở trách, mắng nhiếc

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.