Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
monstrosity
monstrosity
[mɔns'trɔsiti]
danh từ
sự kỳ quái, sự quái dị ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
vật kỳ quái, vật quái dị


/mɔns'trɔsiti/

danh từ
sự kỳ quái, sự quái dị ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
vật kỳ quái, vật quái dị

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.