Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
freak/freak out
freak/freak+out

[freak/freak out]
saying && slang
show surprise or disbelief, flip, go ballistic
Mom will freak when I tell her we're married.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.