Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mind reading


/'maind'ri:diɳ/

danh từ
sự đọc được ý nghĩ (của ai)

Related search result for "mind reading"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.