Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lightsome
lightsome
['laitsəm]
tính từ
có dáng nhẹ nhàng; duyên dáng, thanh nhã
vui vẻ, tươi cười
nhẹ dạ, lông bông


/'laitsəm/

tính từ
có dáng nhẹ nhàng; duyên dáng, thanh nhã
vui vẻ, tươi cười
nhẹ dạ, lông bông

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lightsome"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.