Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
legitimacy
legitimacy
[li'dʒitiməsi]
danh từ
tính hợp pháp
to question the legitimacy of his actions
nghi ngờ tính hợp pháp trong những hành động của anh ta


/li'dʤitiməsi/

danh từ
tính hợp pháp
tính chính đáng; tính chính thống

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "legitimacy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.