Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lecher
lecher
['let∫ə]
danh từ
kẻ phóng đãng, kẻ dâm đãng


/'letʃə/

danh từ
kẻ phóng đâng, kẻ dâm đãng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lecher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.