Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leathern
leathern
['leðə:n]
tính từ
bằng da


/'leðə:n/

tính từ
bằng da

Related search result for "leathern"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.