Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
labyrinth

labyrinth
['læbərinθ]
danh từ
mê cung; mê hồn trận
trạng thái rắc rối phức tạp
đường dẫn (nước và quặng trong hầm mỏ)
(giải phẫu) đường rối (tai trong); tai trongmê lộ, đường rối

/'læbərinθ/

danh từ
cung mê
đường rối
trạng thái rắc rối phức tạp
đường dẫn (nước và quặng trong hầm mỏ)
(giải phẫu) đường rối (tai trong); tai trong

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "labyrinth"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.