Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
invaluable
invaluable
[in'væljuəbl]
tính từ
vô giá
an invaluable collection of stamps
một bộ sưu tập tem vô giá


/in'væljuəbl/

tính từ
vô giá

Related search result for "invaluable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.