Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indoor
indoor
['indɔ:]
tính từ
trong nhà
indoor games
các môn thi đấu trong nhà


/'indɔ:/

tính từ
trong nhà
indoor games các môn thi đấu trong nhà

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "indoor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.