Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
implemental
implemental
[,impli'mentəl]
tính từ
(thuộc) đồ dùng, (thuộc) dụng cụ; (thuộc) phương tiện
(như) implementary


/'impli'mentəl/

tính từ
(thuộc) đồ dùng, (thuộc) dụng cụ; (thuộc) phương tiện
(như) implementary

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.