Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
instrumental
instrumental
[,instru'mentl]
tính từ
(instrumental in doing something) là phương tiện để đem lại cái gì
he was instrumental in translating many world-famous novels into Vietnamese
ông ta đã có công dịch nhiều tiểu thuyết nổi tiếng thế giới ra tiếng Việt
(thuộc) dụng cụ, (thuộc) công cụ, (thuộc) phương tiện
instrumental case
((ngôn ngữ học)) cách công cụ
(âm nhạc) trình diễn bằng nhạc khí; soạn cho nhạc khí
instrumental music
âm nhạc soạn cho nhạc khí
danh từ
(âm nhạc) bản nhạc trình diễn bằng nhạc khí
(ngôn ngữ học) cách công cụ


/,instru'mentl/

tính từ
dùng làm dụng cụ, dùng làm công cụ, dùng làm phương tiện
(thuộc) dụng cụ, (thuộc) công cụ, (thuộc) phương tiện
(âm nhạc) trinh diễn bằng nhạc khí, viết cho nhạc khí
instrumental case ((ngôn ngữ học)) cách công cụ

danh từ
(âm nhạc) bản nhạc trình diễn bằng nhạc khí
(ngôn ngữ học) cách công cụ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "instrumental"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.