Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hurtless
hurtless
['hə:tlis]
tính từ
không có hại, không gây tác hại, không gây tổn thương
không bị tổn thương


/'hə:tlis/

tính từ
không có hại, không gây tác hại, không gây tổn thương
không bị tổn thương

Related search result for "hurtless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.