Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hire-purchase
hire-purchase
['haiə'pə:t∫əs]
danh từ, viết tắt là hp
cách mua hàng mà theo đó, người mua trả tiền dần dần, có quyền sử dụng ngay và trở thành chủ nhân của nó sau khi trả một số lần nhất định; sự mua trả góp
to buy a house on hire-purchase
mua nhà trả góp


/'haiə'pə:tʃəs/ (hire_system) /'haiə'sistim/

danh từ
hình thức thuê mua (sau khi đã trả tiền thuê một số lần nhất định thì vật cho thuê sẽ thuộc sở hữu người thuê)

Related search result for "hire-purchase"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.