Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heavy-laden
heavy-laden
['hevi'leidn]
tính từ
mang nặng, chở nặng


/'hevi'leidn/

tính từ
mang nặng, chở nặng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "heavy-laden"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.