Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heated


/'hi:tid/

tính từ

được đốt nóng, được đun nóng

giận dữ, nóng nảy

    to get heated nổi nóng

sôi nổi

    a heated discussion cuộc thảo luận sôi nổi


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "heated"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.