Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
half-crown
half-crown
['hɑ:f'kraun]
danh từ
đồng nửa curon


/'hɑ:f'kraun/

danh từ
đồng nửa curon

Related search result for "half-crown"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.