Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
godown
godown
['goudaun]
danh từ
nhà kho, kho chứa hàng (ở Ân-độ, Mã-lai)


/'goudaun/

danh từ
nhà kho, kho chứa hàng (ở Ân-ddộ, Ma-lai)

Related search result for "godown"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.